English Turkish Arabic

Rezervasyon Yap


Gün Seçiniz

Arabanızı Seçin

LÜKS VIP Vito

LÜKS VIP Vito

EKONOMİK VITO VB.

MERCEDES VITO VB

EKONOMİK SPRINTER VB.

MERCEDES SPRINTER VB
İŞ AKIŞI

Nasıl Araç Kiralarım?

Hedef Seç

Bilgilerinizi Girin

Bir Araba Seçin

Sürüş Keyfi

Mutlu Müşteriler

Ogezi Transfer ta??mac?l?k olarak 5 y?ld?r aktif bir ?ekilde sektörün içindeyiz. Sanat camias?ndan futbolculara, Sosyete camias?ndan i? insanlar?na, ?irket CEOlar?ndan özel gün taleplerinize kadar geni? bir yelpazede vip ?oförlük hizmetimizle her daim yan?n?zda olmaktay?z. Öncelikli misyonumuz mükemmel mü?teri memnuniyeti oldu?undan, ihtiyaç duydu?unuz lüksü makul fiyatlarla sizlere sunuyoruz. ?stanbuldaki di?er emsal firmalar ve araçlarla kar??la?t?r?ld???nda bu oran bariz bir ?ekilde görünmektedir. Bir di?er misyonumuz ise; mevcutumuzda ki ?oför çal??anlar?m?z?n önce özel olarak e?itimlerini gerçekle?tirip sonra gerekli s?navlara tabi tutarak i? al?mlar?n? gerçekle?tiriyoruz. Bu sebeple ?öfor ekiplerimiz oldukça deneyimli ve güvenilir ki?ilerden olu?uyor. ??imiz de bu kadar hassas olmamaz?n temelinde yatan sebebimiz ise;
itibar olu?turman?n zaman ve emek isteyen bir süreç oldu?unu ve istenen güven düzeyine ula?mak için titizlikle çal???lmas? gerekti?ine olan inanc?m?z. Bizimle yolculuk yaparken arkan?za yaslan?p size sundugumuz konforun keyfini ç?karabilirsiniz. 

Keyifli yolculuklar dileriz.